Complementaire therapie in natuurlijke balans

Complementaire therapie is een aanvullende therapie, waarbij ik haptonomie en muziek integreer met mindfulness, energetisch werk en grensbewustzijn ontwikkeling.

Door bewuste aandacht leer je hierbij de helende mechanismen van het lichaam beter kennen en ze gericht in te zetten. Je ontdekt hoe jij zelf de regie kan nemen tijdens fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Ik spreek je in essentie aan op eigen veerkracht en laat je ervaren wat jouw natuurlijke vermogens zijn.

Afhankelijk van jouw hulpvraag, verwachting en gewenste doel bepalen we samen het aantal sessies wat nodig is.

De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek. De hulpvraag, de verwachting en het gewenste doel worden hierbij besproken.

In overleg bepalen we tevens de tijdsduur van de sessies: 30 minuten, 50 minuten of 75 minuten. Hieruit volgt een behandelvoorstel. De sessies vinden in overleg binnen in de praktijk of buiten in de natuur plaats. In de loop van de behandeling volgt tussentijds evaluatie van het proces.

Hulpvragen voor complementaire therapie kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • ik wil weer grip krijgen, mezelf terug vinden
  • ik ben vaak zo moe en wil weer energiek in het leven staan
  • ik wil de helende kracht van klank en stem leren gebruiken

Aanmelding

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de Tweede Verdieping via e-mail. Complementaire therapie en haptotherapie zijn vrij toegankelijk. Verwijzing is dus niet noodzakelijk. Als een arts of andere hulpverlener complementaire therapie of haptotherapie adviseert, kan dat met een doorverwijzing ter verduidelijking van de hulpvraag.

Kosten en vergoeding

Haptotherapie sessie (50 min)
Complementaire therapie (50 min)
Complementaire therapie (30 min)

€ 100,00
€ 100,00
€ 55,00

Een begeleiding begint altijd met een intakegesprek. Het intake gesprek wordt ook als sessie gezien en duurt 50 minuten.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de begeleiding. Je kan hiervoor contact opnemen met je verzekeraar. Zie voor meer informatie over vergoedingen de website van de Vereniging van Haptotherapeuten en het NVPA.