Ik-grensbewustzijn tijd voor de ziel

Ik grensbewustzijn is als therapie een vorm van begeleiding, waarbij we met een systemische bril kijken naar jouw ontwikkeling. We staan stil bij persoonlijke ruimte, bezieling en levenslust.

We werken met een driedimensionaal ‘tuin’ – model waarin jouw persoonlijke innerlijke wereld ruimtelijk wordt voorgesteld. Deze manier van kijken helpt om interacties met jezelf en de ander beter te begrijpen. Je krijgt inzicht in verschillende grensgebieden van aandacht en ervaart wat dit betekent voor jouw persoonlijke welbevinden.

De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek van 50 minuten.

Afhankelijk van jouw hulpvraag, verwachting en gewenste doel bepalen we samen het aantal sessies wat nodig is.

Een standaard sessie grensbewustzijnstherapie duurt 75 minuten. Tussen de sessies krijg je mindfullness oefeningen om thuis te doen.

Hulpvragen voor grensbewustzijnstherpie kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • ik heb last van terugkerende gevoelens die ik zelf niet goed kan plaasten
  • ik ben erg gevoelig en kan mij moeilijk afsluiten voor de prikkels uit de omgeving
  • ik ben belast door ervaringen uit het verleden

Voor meer informatie grensbewustzijn zie ook training of de website van het Centrum voor toegepast ik-grensonderzoek.

 

Aanmelding

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de Tweede Verdieping via e-mail. Complementaire therapie en haptotherapie zijn vrij toegankelijk. Verwijzing is dus niet noodzakelijk. Als een arts of andere hulpverlener complementaire therapie of haptotherapie adviseert, kan dat met een doorverwijzing ter verduidelijking van de hulpvraag.