Haptotherapie samen stil staan bij dat wat écht in jezelf speelt

Haptotherapie is een therapie die is gebaseerd op haptonomie. Samen stil staan en luisteren naar het menselijke gevoelsleven in contact.

Haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen en gevoelige snaren van het lichaam. Remmingen in gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en de wijze van het aangaan van contacten vormen zich mede vanuit het oorspronkelijke familie systeem Als haptotherapeut help ik je bewust te worden van deze ingeslepen patronen.

Middels gesprekken, aanraking en ervaringsgerichte oefeningen ontwikkel je meer ruimte en gevoel voor jezelf. Je ontdekt hoe je anders met jezelf en problemen om kunt gaan. Je leert als het ware opnieuw bewegen in relatie met jezelf en de wereld om je heen. Je gaat beter luisteren naar jezelf en durft eigen gevoel weer te vertrouwen om verder tot uiting te komen.

Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een behandeling uit 3 – 15 sessies.

De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek. De hulpvraag, de verwachting en het doel van de begeleiding worden hierbij besproken. De tweede en derde sessie bestaan uit ervaringsgerichte oefeningen en directe lichamelijke aanraking. Het aftasten van grenzen en nieuwe mogelijkheden is hierbij het thema. Je kunt zo aan den lijve ervaren of haptotherapie een benadering is, die je verder aanspreekt.

Na deze eerste drie sessies wordt er gekeken of het ‘klikt’. Vervolgens wordt in overleg het behandeltraject opgesteld.

In de loop van de behandeling vindt tussentijds evaluatie plaats van het proces.

Meer informatie? Zie ook de website van de Vereniging van Haptotherapeuten.

Naast haptotherapie bied ik complementaire therapie en grens bewustzijns therapie ter ondersteuning aan het proces van heling en herstel.

 

Aanmelding

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de Tweede Verdieping via e-mail. Complementaire therapie en haptotherapie zijn vrij toegankelijk. Verwijzing is dus niet noodzakelijk. Als een arts of andere hulpverlener complementaire therapie of haptotherapie adviseert, kan dat met een doorverwijzing ter verduidelijking van de hulpvraag.

Kosten en vergoeding

Haptotherapie sessie (50 min)
Complementaire therapie (50 min)
Complementaire therapie (30 min)

€ 100,00
€ 100,00
€   55,00

Een begeleiding begint altijd met een intakegesprek. Het intake gesprek wordt ook als sessie gezien en duurt 50 minuten.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de begeleiding. Je kan hiervoor contact opnemen met je verzekeraar. Zie voor meer informatie over vergoedingen de website van de Vereniging van Haptotherapeuten en het NVPA.